Русиньскый словничок (тестовый режім)одсунути  -  odsunúť
одсунутый  -  odsunutý
одсунутя  -  odsunutie
одсылати  -  odsielať
одсыпаный  -  odsielaný
одсыпати  -  odsypať
одсыповати  -  odsypávať
одсыповати  -  odsypovať
одсыхати  -  odsýchať
одтабуізовати  -  odtabuizovať
одтавати  -  mäknúť od tepla
одтаёвати  -  odtajovať
одтаєный  -  odtajený
одтаїня  -  odtajenie
одтаїти  -  odtajiť
одтайненый  -  odtajnený
одтайнити  -  odtajniť
одтам  -  odtam
одтанцёвати  -  odtancovať
одтеперь  -  odteraz
одтерпіти  -  odtrpieť
одтеченый  -  odtečený
одтечі  -  odtiecť
одтинаный  -  odtínaný
одтинати  -  odtínať
одтиск  -  odtlačok
одтисковати  -  odtláčať
одтиснути  -  odtlačiť
одтїгати  -  odťahovať
одтїгати ся  -  uhýbať sa
одтїканя  -  odtekanie
одтїкати  -  odtekať
одтїненый  -  odtienený
одтїнити  -  odtieniť
одтїнок  -  odtienok
одтїняти  -  odtínať
одтїсненый  -  odtesnený
одтїснити  -  odtesniť
одтїсняти  -  odťesňovať
одтогды  -  odvtedy


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.