Русиньскый словничок (тестовый режім)пожалїня  -  poľutovanie
пожалїти  -  požalieť
пожаловати  -  požalovať
пожаловати (дакого)  -  poľutovať (niekoho)
пожар  -  požiar
пожарник  -  požiarnik
пожартовати  -  požartovať
пожати  -  požať
пожеланя  -  poželanie
пожелати  -  poželať
поженити  -  poženiť
пожерати  -  požierať
пожерач  -  požierač
пожераючій  -  žravý
пожертва  -  podpora (darcovská)
пожертвовати  -  podporiť (darcovsky)
пожертвовати  -  podporiť (finančne, darcovsky)
пожертвовати  -  venovať
пожерти  -  požrať
пожмурити  -  požmúriť
пожмурькати  -  požmurkať
пожмурьковати  -  požmurkávať
пожмурьковати  -  požmurkovať
пожнивный  -  požatvový
пожобрати  -  požobrať
пожовтити  -  požltnúť
пожовтїти  -  požltieť
пожувати  -  požúvať
пожути  -  požuť
пожыва  -  poživeň
пожывати  -  požívať
пожывити  -  poživiť
пожывлїня  -  poživenie
пожынати  -  požínať
пожыти  -  požiť
пожытковати  -  pôžitkovať
пожытковый  -  pôžitkový
пожыток  -  pôžitok
пожычати  -  zapožičať
пожычіти  -  požičať


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.