Русиньскый словничок (тестовый режім)польскый  -  poľský
Польща  -  Poľsko
полюбити  -  poľúbiť
полюбовати  -  pomilovať
полюдштёваня  -  zľudšťovanie
полюдщіти  -  poľudštiť
полюдщовати  -  poľudšťovať
полюдьштёваня  -  zľudšťovanie
полябдати  -  pokecať
полябдати  -  poklebetiť
полягати  -  poľahať
Поляк  -  Poliak
поляна  -  poľana
полянка  -  polianka
поляновый  -  poľanový
поляпкати  -  potľapkať
поляпковати  -  potľapkávať
помагати  -  napomáhať
помагати  -  pomáhať
помагати  -  vypomáhať
помагати єден другому  -  pomáhať si
помада  -  pomáda
помадовати  -  pomádovať
помадярченый  -  pomaďarčený
помадярчіти  -  pomaďarčiť
помадярчовати  -  pomaďarčovať
помазанка  -  pomazánka
помазати  -  pomazať
помазовати  -  pomazávať
помайстровати  -  pomajstrovať
помалёвати  -  pomaľovať
помаленькы  -  pomaličky
помалы  -  pomaly
помалы  -  takmer (pomaly)
помалый  -  pomalý
помалый  -  rozvláčny
помалый  -  vleklý
помаранч  -  pomaranč
помаранчовый  -  oranžový
помаранчовый  -  pomarančový


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.