Русиньскый словничок (тестовый режім)полїдне  -  poludnie
полїпити  -  polepiť
полїпшати  -  polepšiť
полїпшати  -  zušľachtiť
полїпшовати  -  lepšiť
полїпшовати  -  polepšovať
полїпшовати  -  zušľachťovať
полїпшовня  -  polepšovňa
полїпшыти  -  polepšiť
полїся  -  polesie
полїтати  -  polietať
полїтовати  -  poletovať
полїчіти  -  poliečiť
полковый священик  -  kurát
полоботка  -  polobotka
полоботник  -  polobotník
половина  -  pol
половина  -  polovica
половина  -  polovička
половити  -  poliť
половка  -  polovica
половка  -  polovička
полога  -  poloha
положеный  -  položený
положыти  -  položiť
полоканый  -  kloktaný
полоканя гарла  -  kloktanie
полокати  -  pláchať
полокати  -  plákať
полокати гарло  -  kloktať
поломінный  -  plamenný
поломінь  -  plameň
полонина  -  planina
полонина  -  polonina
полонина  -  rovina (horská)
полонізація  -  polonizácia
полоністіка  -  polonistika
полоністічный  -  polonistický
полоніум  -  polónium
полоскати  -  kloktať


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.