Русиньскый словничок (тестовый режім)помалы  -  pomaly
помалы  -  takmer (pomaly)
помалый  -  pomalý
помалый  -  rozvláčny
помалый  -  vleklý
помаранч  -  pomaranč
помаранчовый  -  oranžový
помаранчовый  -  pomarančový
помарнити  -  pomárniť
помарнїти  -  pomárnieť
помародовати  -  pomárodovať
помасіровати  -  pomasírovať
помастити  -  pomastiť
поматурітный  -  pomaturitný
помахати  -  pokývať
помаховати  -  pokývavať
помачати  -  pomáčať
помашіровати  -  pomašírovať
помащовати  -  pomasťovať
помело  -  metla (na čistenie pece)
поменованя  -  pomenovanie
поменовати  -  pomenovať
поменшати  -  zmenšiť
поменшовати  -  zmenšovať
поменшый  -  pomenší
поменшыти  -  zmenšiť
померати  -  mrieť
померзити  -  pomrzieť
померзлый  -  pomrzlý
померзнути  -  pomrznúť
помертвити  -  pomŕtviť
померти  -  pomrieť
померти  -  umrieť
померти  -  zomrieť
помершый  -  zomrelý
померьковати  -  postrážiť niečo, niekoho
пометати  -  pohádzať
помилованя  -  zmilovanie
помиловати  -  zmilovať
поминулый  -  pominulý


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.