Русиньскый словничок (тестовый режім)просто  -  bez okolkov
просто  -  bezprostredne
просто  -  jednoducho
просто  -  práve
просто  -  priamo
просто  -  rovno
просто  -  teda (jednoducho)
просто (беспосередно)  -  bez obalu
просто (беспосередно)  -  bez okolkov
простодушно  -  naivne
простодушный  -  naivný
простодушный  -  prostoduchý
простоёвати  -  prestávať
простор  -  priestor
просторекый  -  prostoreký
просторный  -  priestorný
просторово  -  priestorovo
простояти  -  prestáť
пространство  -  priestranstvo
прострїкати ся  -  prestriekať sa (niekde)
прострїкнути ся  -  prestreknúť sa (niekde)
прострїковати  -  prestrekovať
прострїл  -  prestrel
прострїлёвати  -  prestreľovať
прострїлити  -  prestreliť
прострїляти  -  prestrieľať
простукати  -  prestenať
проступок  -  priestupok
простый  -  jednoduchý
простый  -  nekomplikovaný
простый  -  priamy
простый  -  prostý
простый  -  rovný
простый (прямый)  -  priamy
простый (рух)  -  priamočiary
просьба  -  prosba
просякати  -  presiakať
просякнути  -  presiaknuť
просяковати  -  presakovať
протаґоніста  -  protagonista


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.