Русиньскый словничок (тестовый режім)піддати ся  -  vzdať sa
піддвигнути  -  poddvihnúť
піддвиговати  -  poddvihovať
піддерати  -  poddierať
піддерти  -  poddrať
піддімензовати  -  poddimenzovať
піддоёвати  -  poddájať
піддоїти  -  poddojiť
піддостойник  -  poddôstojník
піддрылёвати  -  podsácať
піддрылити  -  podsotiť
піддувати  -  poddúvať
піддувати  -  podfukovať
піддукляньскый  -  podduklianský
піддути  -  podduť
піддшмареный  -  nadhodený
підекспоновати  -  podexponovať
піджалудковый  -  podžalúdkový
піджати  -  podžať
піджывити  -  podživiť
піджывлёвати  -  podživovať
піджывляти  -  podživovať
піджынати  -  podžínať
підзаконный  -  podzákonný
підземля  -  podzem
підземный  -  podzemný
підземя  -  podzemie
підзерати  -  podzerať
підзимный  -  podzimný
підкадити  -  podkkadiť
підкапітола  -  podkapitola
підкарпаторусиньскый  -  podkarpatorusínsky
підкарпаторуськый  -  podkarpatorusínsky
підкарпаторуськый  -  podkarpatoruský
підкарпатьскый  -  podkarpatský
Підкарпатя  -  Podkarpatie
підкачати  -  podtočiť (okrúhly predmet)
підкачовати  -  podkotúľavať
підклад  -  podklad
підклад  -  základ (kamenný pod domom)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.