Русиньскый словничок (тестовый режім)розвити  -  rozvinúť
розвити  -  rozviť
розвити  -  zveľadiť
розвиток  -  rozvoj
розвитый  -  rozvinutý
розвитый  -  rozvitý
розвитый  -  vyvinutý
розвитя  -  rozvoj
розвитя  -  vývoj
розвісити  -  rozvesiť
розвішаный  -  rozvešaný
розвішати  -  rozvešať
розвішеный  -  rozvesený
розвішовати  -  rozvešiavať
розвод  -  rozvod
розводжіня  -  rozvedenie
розводжованый  -  rozvodzovaný
розводити  -  rozvádzať
розводити  -  rozvodiť
розводка  -  rozvodka
розводнёвати  -  rozvodňovať
розводненый  -  rozvodnený
розводнити  -  rozvodniť
розвоёвый  -  rozvojový
розвожаня  -  rozvoz
розвожовати  -  rozvážať
розвой  -  rozvoj
розвой  -  vývoj
розволоченый  -  rozvláčený
розволочовати  -  rozvlačovať
розвытый  -  neslušný
розвытый  -  nevychovaný
розвязаный  -  roztopašný
розвязаный  -  roztopašnýа
розвязати  -  rozviazať
розвязовати  -  rozviazavať
розвязовати  -  rozviazovať
розганяти  -  rozháňať
розгартаный  -  rozhŕňaný
розгартати  -  rozhŕňať


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.