Русиньскый словничок (тестовый режім)рівновага  -  rovnováha
рівноважный  -  rovnovážny
рівноденный  -  rovnodenný
рівнодушный  -  rovnodušný
рівнозвучный  -  rovnozvučný
рівнозначный  -  rovnoznačný
рівнолегло  -  paralelne
рівнолегло  -  rovnobežne
рівнолегло  -  súbežne
рівнолеглость  -  rovnobežnosť
рівнолеглость  -  súbežnosť
рівнолеглый  -  paralelný
рівнолеглый  -  rovnobežný
рівнолеглый  -  súbežný
рівноменный  -  rovnomenný
рівномірный  -  rovnomerný
рівноправность  -  rovnoprávnosť
рівноправный  -  rovnoprávny
рівнораменный  -  rovnoramenný
рівнородый  -  rovnorodý
рівносторонный  -  rovnostranný
рівность  -  rovnosť
рівноцїнность  -  rovnocennosť
рівноцїнный  -  ekvivalentný
рівноцїнный  -  rovnocenný
рівный  -  rovný
рівня  -  rovnosť
ріг  -  kút
ріг  -  roh
ріґель  -  závora
ріджа  -  raždie
рідкісный  -  unikátny
рідна мати  -  vlastná matka
рідше  -  riedše
рідше  -  vzácnejšie (riedše)
різбарь  -  rezbár
різдваный колач  -  vianočka
Різдво  -  Vianoce
різіко  -  riziko
різнити ся  -  líšiť sa


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.