Русиньскый словничок (тестовый режім)рівнораменный  -  rovnoramenný
рівнородый  -  rovnorodý
рівносторонный  -  rovnostranný
рівность  -  rovnosť
рівноцїнность  -  rovnocennosť
рівноцїнный  -  ekvivalentný
рівноцїнный  -  rovnocenný
рівный  -  rovný
рівня  -  rovnosť
ріг  -  kút
ріг  -  roh
ріґель  -  závora
ріджа  -  raždie
рідкісный  -  unikátny
рідна мати  -  vlastná matka
рідше  -  riedše
рідше  -  vzácnejšie (riedše)
різбарь  -  rezbár
різдваный колач  -  vianočka
Різдво  -  Vianoce
різіко  -  riziko
різнити ся  -  líšiť sa
різный  -  rôzny
різото  -  rizoto
рік  -  rok
рік тому  -  pred rokom
ріка  -  rieka
рімовати  -  rýmovať
рімовачка  -  rýmovačka
рімса  -  rýmsa
рінґ  -  ring
рінёвка  -  odkvapová rúra
рінь  -  potok
рінь  -  štrková riečna niva
рінь  -  štrkovisko
ріпча (Raphanus raphanistrum)  -  reďkev ohnica (Raphanus raphanistrum)
ріск  -  risk
ріска  -  rezeň
ріскантный  -  riskantný
ріскаша  -  kaša z ryže a mlieka


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.