Русиньскый словничок (тестовый режім)рїзати (худобу)  -  zarezávať (dobytok, hydinu)
рїзати на фалаткы  -  kúskovať (mäso)
рїзачка  -  rezačka
рїзба  -  rezba
рїзбарити  -  rezbárčiť
рїзбарити  -  rezbáriť
рїзбарїня  -  rezbárina
рїзнути  -  reznúť
рїпа  -  repa
рїшаня  -  riešenie (proces)
рїшати  -  riešiť
рїшати  -  rozhodovať
рїшеный  -  riešený
рїшіня  -  riešenie
рїшіня  -  rozhodnutie
рїшытельно  -  rozhodne
рїшытельность  -  rozhodnosť
рїшытельный  -  rozhodný
РНДр.  -  RNDr.
роба  -  róba
Роберт  -  Róbert
робити  -  pracovať
робити  -  robiť
робити (выконовати)  -  konať
робити іщі раз  -  opakovať
робити кривду  -  páchať krivdu
робити над  -  pracovať na
робити начерк  -  načŕtavať
робити розбої  -  lúpiť
робити фанты  -  blázniť
робітник  -  robotník
робітный  -  pilný
робітный  -  pracovitý
робітный  -  robotný
робітный  -  snaživý
робітный  -  usilovný
робітный (ревный)  -  horlivý
робот  -  robot
робота  -  robota
роботізація  -  robotizácia


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.