Русиньскый словничок (тестовый режім)стек  -  besnota
стек  -  rozzúrenosť
стек  -  srd
стек  -  zlosť (veľká)
стек  -  zúrivosť
стеклина  -  besnota
стеклый  -  besný
стеленый  -  stlaný
стелити  -  stlať
стеноґрам  -  stenogram
стеноґрафія  -  stenografia
степ  -  step
стеранка  -  cestoviny (drobné natrhané guľky)
стеранка  -  mliečna polievka s mrvenu cestovinou
стеранковый  -  cestovinový (z drobných natrhaných guliek)
стераный  -  stieraný
стерати  -  stierať
стерач  -  stierač
стерачка  -  stieračka
стерео  -  stereo
стереоґрафія  -  stereografia
стереокіно  -  stereokino
стереометрія  -  stereometria
стереомеханіка  -  stereomechanika
стереорадіо  -  stereorádio
стереоскопія  -  stereoskopia
стереотіп  -  jednotvárnosť
стереотіп  -  stereotyp
стереофілм  -  stereofilm
стереофонія  -  stereofónia
стереохемія  -  stereochémia
стерілізатор  -  sterilizátor
стерілізація  -  sterilizácia
стерілізовати  -  sterilizovať
стерілный  -  sterilný
стерліця  -  vyrúbane alebo riedke miesto v lese
стерниско  -  strnisko
стерниско  -  zem po pokosení obilia
стернянка  -  strnisko
стерпити  -  strpieť


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.