Русиньскый словничок (тестовый режім)схосновати  -  vyučiť
схосновати  -  využiť
схосновати  -  zužitkovať
схотїти  -  zachcieť
схрещовати  -  krížiť (zviera)
схуднути  -  schudnúť
схуднутый  -  schudnutý
схудобнїти  -  schudobnieť
схыбити  -  schybiť
схыбленый  -  schybený
схыл  -  náklon
схыл  -  sklon
схыл  -  stráň
схыл  -  svah
схылёвати  -  schyľovať
схылёвати  -  zhýnať
схыленый  -  nachýlený
схыленый  -  naklonený
схылити  -  nachýliť
схылити  -  nakloniť
схылити  -  schýliť
схылити  -  skloniť
схылити  -  zohnúť
схылити ся  -  skloniť sa
схылити ся (знижыти ся)  -  klesnúť
схылїня  -  naklonenie
схылнистый  -  šikmý (do spádu)
схылность  -  nábeh
схылность  -  náchylnosť
схылный  -  náchylný
схыльнистый  -  strmý
схыляный  -  zhýnaný
схыляти  -  kloniť
схыляти  -  nachyľovať
схыляти  -  zhýnať
схыляти ся  -  klesať
схыляти ся  -  nakláňať sa
схыляти ся  -  zohýnať sa
сцена  -  scéna
сцена  -  výjav


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.