Русиньскый словничок (тестовый режім)таксікарь  -  taxikár
таксікарьскый  -  taxikársky
таксовати  -  taxovať
таксономія  -  taxonómia
такт  -  takt
тактізовати  -  taktizovať
тактік  -  taktik
тактіка  -  taktika
тактічный  -  taktický
тактность  -  taktnosť
тактный  -  taktný
такто  -  takto
тактовати  -  taktovať
тактовка  -  taktovka
такый  -  taký
такый самый  -  navlas rovnaký
такый самый  -  rovnaký
такый самый  -  taký istý
такыйто  -  takýto
такым способом  -  takýmto spôsobom
талабати  -  brodiť (šliapať)
талабати  -  šliapať (po niečom)
талаш  -  regál
талёвати  -  deliť
талент  -  talent
талент (наданя)  -  nadanie
талентованый  -  talentovaný
талентованый (наданый)  -  nadaný
талентовый  -  talentový
Талергоф  -  Talerhof
талергофскый  -  talerhófsky
Таліан  -  Talian
Таліаньско  -  Taliansko
таліаньскый  -  taliansky
талізман  -  talizman
талізман (маскотка)  -  maskot
талпа  -  podošva
талпа  -  podrážka
талповый  -  podošvový
талярь  -  dolár


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.