Русиньскый словничок (тестовый режім)тінеджер  -  tínedžer
тінктура  -  tinktúra
тіп  -  tip
тіп  -  typ
тіп (біолоґія)  -  kmeň (biológia)
тіпізація  -  typizácia
тіпізовати  -  typizovať
тіпічно  -  typicky
тіпічность  -  typickosť
тіпічный  -  typický
тіповати  -  tipovať
тіповый  -  typový
тіпоґрафічный  -  typografický
тіпоґрафія  -  typografia
тіполоґічный  -  typologický
тіполоґія  -  typológia
тіраж  -  tiráž
тіражный  -  tirážny
тіран  -  tyran
тіранія  -  tyrania
тіранія (крутовлада)  -  krutovláda
тіраньскый  -  tyranský
тіре  -  tyré
тіркіс  -  tyrkys
тіркісовый  -  tyrkysový
Тірольско  -  Tirolsko
тісяч  -  tisíc
тісячій  -  tisíci
тісячіна  -  tisícina
тісячка  -  tisícka
тісячкілометровый  -  tisíckilometrový
тісячкоруначка  -  tisíckorunáčka
тісячкоруновый  -  tisíckorunový
тісячроча  -  tisícročie
тісячрочный  -  tisícročný
тітан  -  titán
тітанізм  -  titanizmus
Тітанік  -  Titanik
тітул  -  akademická hodnosť
тітул  -  titul


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.