Русиньскый словничок (тестовый режім)тіґрованый  -  tigrovaný
тіґровый  -  tigrový
тій  -  tej
тіканя  -  tikanie
тіканя  -  tikot
тікет  -  lístok (na podujatie, dopravu)
тікет  -  tiket
тілько  -  jedine
тілько  -  toľko
тількый  -  toľký
тім  -  tím
тім  -  tom
тінеджер  -  tínedžer
тінктура  -  tinktúra
тіп  -  tip
тіп  -  typ
тіп (біолоґія)  -  kmeň (biológia)
тіпізація  -  typizácia
тіпізовати  -  typizovať
тіпічно  -  typicky
тіпічность  -  typickosť
тіпічный  -  typický
тіповати  -  tipovať
тіповый  -  typový
тіпоґрафічный  -  typografický
тіпоґрафія  -  typografia
тіполоґічный  -  typologický
тіполоґія  -  typológia
тіраж  -  tiráž
тіражный  -  tirážny
тіран  -  tyran
тіранія  -  tyrania
тіранія (крутовлада)  -  krutovláda
тіраньскый  -  tyranský
тіре  -  tyré
тіркіс  -  tyrkys
тіркісовый  -  tyrkysový
Тірольско  -  Tirolsko
тісяч  -  tisíc
тісячій  -  tisíci


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.