Русиньскый словничок (тестовый режім)увеличати  -  preháňať (zveličovať)
увеличати  -  zveličovať
увеличеный  -  prehnaný (zveličený)
увеличеный  -  zveličený
увеличіти  -  prehnať (zveličiť)
увеличовати  -  preháňať (zveličovať)
увести  -  uviesť
увести (започати)  -  zahájiť
увивати  -  uvíjať
увити  -  uviť
увідїти  -  uvidieť
увідїти  -  zočiť
увіковіченый  -  zvečnený
увіковічіня  -  zvečnenie
увіковічіти  -  zvečniť
увірити  -  uveriť
увітаный  -  uvítaný
увітати  -  uvítať
уводжаный  -  uvádzaný
уводжати  -  uvádzať
уводжіня  -  uvádzanie
уволнёвати  -  uvoľňovať
уволненый  -  uvoľnený
уволнити  -  uvolniť
увязаня  -  uviazanie
увязати  -  uviazať
увязненый  -  uväznený
увязнити поневінї  -  uväzniť nevinného
увязнїня  -  uväznenie
увязнути  -  uviaznuť
увязовати  -  uväzovať
Уг  -  Uh
угамованый  -  umiernený
угамововати ся  -  krotiť sa
Уґанда  -  Uganga
уґандьскый  -  ugandský
уганяный  -  uháňaný
уганяти  -  uháňať
угасити  -  uhasiť
угаснути  -  uhasnúť


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.