Русиньскый словничок (тестовый режім)чін  -  akt
чін  -  čin
чін  -  skutok
чін  -  úkon
чінитель  -  činiteľ
чінити  -  činiť
чінити  -  konať
чінити  -  robiť
чінити кривду  -  páchať krivdu
чінити фанты  -  blázniť
чінка  -  činka
чінность  -  činnosť
чінный  -  aktívny
чінный  -  aktuálny
чінный  -  činný
чінный  -  platný
чіпець  -  čepiec
чіпити  -  čepčiť
чіпчена  -  čepčená
чіпчіня  -  čepčenie
чіпчіти  -  čepčiť
Чірч  -  Čirč
чірчаньскый  -  čirčianský
чіселный  -  číselný
чіселный  -  numerický
чісленость  -  početnosť
чісленый  -  početný
чіслити  -  čísliť
чіслити  -  určovať počet
чіслити  -  vyčísľovať
чісло  -  číslo
чісло  -  počet
чісловати  -  číslovať
чісловник  -  číslovka
чісловникы  -  číslovky
чістилище  -  očistec
чістина  -  čistina
чістити  -  čistiť
чістити (бандуркы)  -  lúpať (zemiaky)
чістка  -  čistka


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.