Русиньскый словничок (тестовый режім)ідентічный  -  identický
ідеовый  -  ideový
ідеоґрафічный  -  ideografický
ідеолоґ  -  ideólog
ідеолоґізовати  -  ideologizovať
ідеолоґічный  -  ideologický
ідеолоґія  -  ideológia
ідея  -  idea
ідея  -  myšlienka
ідея (пропозіція)  -  námet
іділа  -  idyla
іділізовати  -  idylizovať
ідіома  -  idióma
ідіоматізм  -  idiomatizmus
ідіот  -  blbec
ідіот  -  idiot
ідіотізм  -  idiotizmus
ідол  -  idol
ідол  -  modla
ідолопоклонницькый  -  modlársky
ідучій  -  idúci
ідь набік!  -  uhni!
Іжужбаба  -  Ježibaba
із  -  s
із  -  so
із  -  z
із  -  zo
Ізабела  -  Izabela
Ізак  -  Izák
ізба  -  izba
ізобара  -  izobara
ізоґлоса  -  izoglosa
ізолант  -  izolant
ізолатор  -  izolátor
ізолація  -  izolácia
ізолачка  -  izolačka
ізоловано  -  izolovane
ізолованость  -  izolovanosť
ізолованость  -  odmeranosť
ізолованый  -  izolovaný


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.