Русиньскый словничок (тестовый режім)ілустратор  -  ilustrátor
ілустрація  -  ilustrácia
ілустрачный  -  ilustračný
ілустрованый  -  ilustrovaný
ілустровати  -  ilustrovať
імаґінарный  -  imaginárny
імаґінація  -  imaginácia
іматрікулація  -  imatrikulácia
іматрікулачный  -  imatrikulačný
іматрікуловати  -  imatrikulovať
імбеціл  -  imbecil
імбецілность  -  imbecilnosť
імейл  -  e-mail
імейл  -  email
імейл  -  imejl
імело  -  imelo
іміґрант  -  imigrant
іміґрантьскый  -  imigrantský
іміґрація  -  imigrácia
імідж  -  imidž
імітатор  -  imitátor
імітація  -  imitácia
імітовати  -  imitovať
імобілный  -  imobilný
імператів  -  imperatív
імператівный  -  imperatívny
імператор  -  imperátor
імператорка  -  imperátorka
імперіал  -  imperiál
імперіалізм  -  imperializmus
імперіаліста  -  imperialista
імперіалный  -  imperiálny
імперія  -  impérium
імперсоналный  -  impersonálny
імпертінентный  -  impertinentný
імпертіненція  -  impertinencia
імперфект  -  imperfekt
імплантація  -  implantácia
імплантачный  -  implantačný
імплементація  -  implementácia


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.