Русиньскый словничок (тестовый режім)іґнорованя  -  ignorovanie
іґноровати  -  ignorovať
Іґор  -  Igor
ігумен  -  opát
ід  -  k
ід  -  ku
іде о  -  jedná sa o
іде о то  -  ide o to
ідеал  -  ideál
ідеалізація  -  idealizácia
ідеалізачный  -  idealizačný
ідеалізм  -  idealizmus
ідеалізовати  -  idealizovať
ідеаліста  -  idealista
ідеалный  -  ideálny
ідейный  -  idejný
ідентіта  -  identita
ідентіфікація  -  identifikácia
ідентіфікачный  -  identifikačný
ідентіфікованый  -  identifikovaný
ідентіфіковати  -  identifikovať
ідентічность  -  identickosť
ідентічный  -  identický
ідеовый  -  ideový
ідеоґрафічный  -  ideografický
ідеолоґ  -  ideólog
ідеолоґізовати  -  ideologizovať
ідеолоґічный  -  ideologický
ідеолоґія  -  ideológia
ідея  -  idea
ідея  -  myšlienka
ідея (пропозіція)  -  námet
іділа  -  idyla
іділізовати  -  idylizovať
ідіома  -  idióma
ідіоматізм  -  idiomatizmus
ідіот  -  blbec
ідіот  -  idiot
ідіотізм  -  idiotizmus
ідол  -  idol


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.